Forte Danışmanlık & Psikoloji Kayseri

Çocuk ve ERGEN DANIŞMANLIĞI

Gelişim dönemlerinde duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlar yaşayan çocuk ve ergenler ile bire bir yürütülen danışmanlık hizmetidir. Bu süreçte öncelikle ilk değerlendirme aşamasında nasıl bir yöntem izleneceği belirlenir. Uygulanacak yöntem belirlenirken başvuran çocuk ya da ergenin var olan sorunları, hikayesi, gelişim düzeyi, sürece aktif katılımı ve yaşanan psikolojik sorunlarda hangi müdahalenin en uygun olduğu gibi faktörlerde göz önüne alınarak en uygun yönteme karar verilir. Çocuk ve ergen terapisinde önemli olan noktalardan biri de çocuk ya da ergenin terapiye gelirken bir yetişkinin yönlendirmesiyle gelmesidir. Bu durumun sonuçları arasında çocuk ya da ergen iş birliği konusunda her zaman açık olmayabilir. Çocukluk ve ergenlik dönemi gelişimin hızlı olduğu dönemlerdir. Çocuklar ya da ergenler bu döneme uyum sağlamakta zaman zaman güçlük yaşayabilirler. Genellikle yaşanan bu güçlükler duygusal ve davranış sorunları ile kendini gösterir. 

Çocuklarda ve Ergenlerde Karşılaşılan Davranış Problemleri Nedir?

Öfke nöbetleri, uyku ve beslenme sorunları, tırnak yeme, alt ıslatma, içe kapanıklık ve sosyal kaygılar, uyum ve davranış sorunları, fobiler, tikler, mastürbasyon, kardeş kıskançlığı, enurezis, enkoprezis (dışkı kaçırma), kardeş kıskançlığı, yalan söyleme, hırsızlık, akademik başarısızlık, teknoloji bağımlılığı, sınav kaygısı, depresyon, karşıt olma ya da karşıt gelme bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sorunlar çocuk ya da ergenin yardım çağrısı olarak değerlendirilebilir. Çocuk ya da ergenin bu sorunlarla söylemek istediğini ‘bir sorunum var ve bunu kendi başıma çözemiyorum bu nedenle yardımınıza ihtiyacım var.’ şeklinde de düşünebiliriz. Bu gibi sorunlar çözülmediğinde ve uzun süre devam ettiğinde tüm gelişim alanları bu sorundan olumsuz etkilenebilir. Sorunlar büyümeden çözüm için erken adım atılması hem çözüm süresinin kısalmasına hem de başka sorunların oluşmasında önleyici olması açısından önemlidir.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığının Faydaları Nedir?

Çocuk ya da ergen danışmanlığının faydası ileri dönemlerde ortaya çıkabilecek ve kişilik oluşumunu olumsuz etkileyebilecek problemlerin zamanında, büyümeden ve sorunların çözülerek atlatılması için yarar sağlamaktadır.

Çocuk ve Ergenlerde Danışmanlık Süreci Nasıl İlerler?

Çocuk ve ergen danışmanlığı hizmetinde öncelikle çocuk ya da ergen hakkında aileden detaylı bir şekilde bilgi alınır. Çocuk ya da ergenin yaşadığı sorun kaynağını tespit edebilmek için ve tanımak amacıyla ihtiyaç duyulan konular ile ilgili psikolojik testler uygulanabilir. Çocuk ve ergen ile birebir görüşme yapılır ve ihtiyaç duyulan bilgiler toplanır. Sorunun kaynağı belirlendikten sonra uygun yöntem belirlenir. Soruna ve ihtiyaca yönelik birebir danışmanlık hizmeti devam eder. Aile ya da okulda ihtiyaç duyulan düzenlemeler için aile ve okul ile iş birliği sağlanır. Çocuk ve ergenler ile çalışılırken; oyun terapisi, EMDR, çözüm odaklı terapi, ebeveyn danışmanlığı, aile terapisi vb. gibi birçok terapi yönteminden yararlanılmaktadır.

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

Davranış ve uyum problemleri, travma (kayıp, kaza, boşanma, istismar, şiddet, hastalık), riskli davranışlar, sosyal beceri zorlukları, bağımlılıklar, akademik başarısızlık, çekingenlik ve özgüven eksikliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, özgül öğrenme güçlüğü, alt ıslatma, inatçılık, tırnak yeme, kardeş kıskançlığı, yeme ve uyku sorunları, konuşma bozuklukları ve okul problemleri çocuk ve ergen danışmanlığı konuları arasındadır.

Forte Danışmanlık Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

ÜCRETSİZ ÖN GÖRÜŞME BAŞVURU FORMU

ÜCRETSİZ ÖN GÖRÜŞME BAŞVURU FORMU